Podnikateľské Poradenstvo Poprad
Ing. Miroslav Rožok 

0904 547 727

Podnikajte s radosťou !


          MANAŽÉRSKE A EKONOMICKÉ     

                              PORADENSTVO         

   

... majte svojho firemného poradcu...

Podnikajte s radosťou !

Ako dosiahnuť zlepšenie

pomocou - nápadu - impulzu - rady - inšpirácie - inovácie - znalosti - skúsenosti - motivácie - poradcu
 • naše účtovníctvo sa dá zlepšiť
 • chceme optimalizovať platenie daní
 • náklady sa dajú zefektívniť
 • kvalitné finančné riadenie nám chýba
 • nájsť dobrého zamestnanca
  je ťažké
 • komunikovať sa
  dá lepšie
 • motivovať správne je dôležité
 • chceli by sme mať dobrý tím


 • marketing by mal mať svoj systém
 • predajcovia potrebujú tréning
 • online predaj by mohol byť lepší
 • firemnú identitu treba budovať
 • správne ceny
  sú kľúč k úspechu
 • chceme mať dlhodobý plán
 • stratégia je dôležitá
 • prístup
  ku konkurencii treba zlepšiť
 • rozumieť makroekonómii
  je potrebné
Podnikajte s radosťou !

Komunikovať znamená zdokonaľovať sa

rozprávajte sa o veciach, ktoré sú pre vás dôležité

Výmena názorov
je obohatením
pre obidve strany


Otvorenosť myslenia vedie
k väčšiemu výberu
v rozhodovaní

Pozorne počúvať
je rovnako dôležité
ako rozprávať

Čo môžem pre vás urobiť

Podnikajte s radosťou

Konzultácia

rozhovor na aktuálnu tému podľa vášho výberu
vyriešte konkrétny problém
získajte
dobrý nápadPodnikajte s radosťou

Pravidelné
poradenstvo

vždy keď chcete prediskutovať záležitosť
poraďte sa keď
to potrebujete
rozprávajte sa
o vašich zámeroch

Podnikajte s radosťou

Firemný
manažér

pravidelné stretnutia
podrobné analýzy
účasť
na firemných poradách
manažment
firemnej oblasti
Podnikajte s radosťou

Analýza firmy

rozbor všetkých firemných oblastí
návrhy
na opatrenia
a zmeny
revízia stratégie spoločnosti

Ako môžeme spolupracovať

Podnikajte s radosťou

Podnikateľ

porozprávajme sa
čo, kde, ako, prečo zlepšiť
zavolajte mi dohodneme si stretnutiePodnikajte s radosťou

Malá firma

keď máte účtovníčku ale chcete mať
aj dobrého ekonóma
napíšte mi
budem vás kontaktovať
Podnikajte s radosťou

Veľká firma

osobný poradca
kouč a mentor
je presne to čo potrebujete
kontaktujte ma
a urobíme prvý rozhovor


Podnikajte s radosťou

Líder trhu

chcete do tímu človeka s dobrým manažérskym
a ekonomickým vzdelaním
a skúsenosťami
zatelefonujte mi
rád sa s vami stretnem

Podnikajte s radosťou

Ing. Miroslav Rožok

Som absolventom Obchodnej akadémie
v Poprade a Ekonomickej univerzity v Bratislave Fakulty podnikového manažmentu

Štúdium som ukončil so zvláštnym ocenením
za vynikajúce študijné výsledky

Pracoval som vo finančnom, výrobnom sektore
a sektore služieb na pozíciách
hlavného účtovníka, ekonóma a manažéra

Ekonómia je mojím poslaním a šanca robiť veci lepšie

Podnikajte s radosťou

Najčastejšie otázky

o firemnom poradenstve

Ako môže byť firemné poradenstvo pre nás užitočné?

Firemný poradca prináša pohľad zvonku a umožňuje pozrieť sa na firmu z odstupu a identifikovať zdroje zlepšenia alebo slabé miesta firmy.  Dokáže priniesť do firmy znalosti ktoré môžu byť nové a inovatívne. Opýtať sa niekoho, kto pochádza z okruhu mimo ľudí s ktorými ste v dennom kontakte môže priniesť iný pohľad na vec a ďalšiu možnosť riešenia problému, ktorá môže byť lepšia alebo efektívnejšia. Tiež vás môže priviesť k myšlienke alebo nápadu, na ktorý by ste inak hľadali inšpiráciu dlhšie

Pre aký typ firiem je poradenstvo určené?

Poradenstvo je vhodné samozrejme pre každú firmu, zamerané je však skôr pre firmy ktoré už majú určitú veľkosť, zamestnávajú viacero zamestnancov, stretávajú sa z rozličnými typmi problémov, analyzujú zložité situácie a prijímajú komplikovanejšie rozhodnutia s väčším dosahom a často v krátkom časovom horizonte. Menšie spoločnosti ktoré majú pred sebou fázu rastu a potrebujú riešiť rozličné spektrum záležitostí s tým súvisiacich sú tiež dobrým kandidátom pre podporu zo strany firemného poradcu

V akých oblastiach nám poradenstvo môže pomôcť?

Každá firma má svoj profil a svoje znalosti a skúsenosti postavené na majiteľoch, manažéroch a zamestnancoch. Od toho sa odvíja aj priestor kde je možné veci zlepšiť a posunúť vpred. Vždy to je individuálna záležitosť závislá od danej situácie. Môže to byť napr. zlepšenie procesu účtovníctva, zdokonalenie finančného riadenia alebo daňová optimalizácia firmy. Môže to byť nábor pracovných síl, vedenie ľudí, motivácia zamestnancov, zdokonalenie manažérskych zručností alebo budovanie dobrého tímu. Zlepšenie predajného systému, marketingu produktov či nastavenie cenotvorby sú tiež oblasti ktoré sú pre firmy veľmi dôležité

Podnikajte s radosťou !

a rozprávajte sa
o veciach ktoré sú pre vás dôležité


kontaktujte ma prosím
na telefónnom čísle 0904 547 727


alebo mi napíšte do formulára otázky
na ktoré vás zaujíma odpoveď


Vaše meno Váš e-mail Vaša otázka/otázky Potvrdiť